Open Doors värstinglista över förföljelsen av kristna

På sin webbsida säger Open Doors att de ”arbetar i de länder där förföljelsen av kristna är som störst. Vi stärker, utrustar och uppmuntrar den lokala församlingen att, trots förföljelsen, vara Kristi ljus på dessa platser.” Organisationen har sitt säte i USA och är verksam i ett sextiotal länder, däribland Sverige.

Att få en placering på en topplista brukar vara avundsvärt, men hos Open Doors rankinglista är det tvärtom: World Watch List (WWL) är en ”värstinglista”, där femtio länder rankas efter hur svår förföljelsen av de kristna är. Och det är inte bara ett fåtal som förföljs. Lågt räknat lever 100 miljoner kristna runt om i världen under förföljelse som en del i sin vardag. Av all religionsförföljelse i världen är det de kristna som förföljs mest: hela 80 procent drabbar de kristna. De som står för den mesta förföljelsen är kommunismen, post-kommunismen och islam. Länderna grupperas i fyra kategorier: total, extrem, allvarlig och moderat förföljelse. WWL för 2015 har offentliggjorts.

I senaste numret av Open Doors tidning medföljer en bilaga där förföljelsen land för land på WWL 2015 redovisas. En världskarta visar var förföljelsen är som svårast.

Nordkorea håller ställningen även i år som nummer ett, som således egentligen är en bottenplacering. I denna kommunistiska diktatur, där ateism och juché är huvudreligioner, räcker det med att bli upptäckt med en Bibel i hand för att bestraffas. Ändå blir allt fler kristna, i dagsläget 400 000 av vilka 70 000 befinner sig i politiska omskolningsläger och arbetsläger utan möjlighet till frigivning, i fängelser eller burar som man inte kan stå upprätt i. Att många kristna dödas för sin tro är uppenbart.

På plats nr 2 ligger Somalia, där islam är huvudreligion och imamer förklarat, att det inte finns plats för kristna, kyrkor och kristendom. Al-Shabaab och andra radikala muslimska organisationer intensifierar förföljelsen av de kristna.

Inte oväntat är Irak på plats nr 3, där Islamiska Staten (IS) opererar. I de områden IS behärskar är det i praktiken omöjligt att leva öppet som kristen. Kyrkorna har förstörts eller beslagtagits för andra syften. Av 1,3 miljoner kristna, huvudsakligen assyrier från Nineveslätten, bor 300 000 kvar medan närmare en miljon kristna försvunnit sedan Irakkriget 2003 – dödade, bortförda, på flykt.

För varje land50-listan finns en saklig och informativ beskrivning av de kristnas situation. I de elva länder där förföljelsen betecknas som extrem (nr 4-14) är islam dominerande. De ligger koncentrerade kring Saudiarabien från Pakistan i öst till Libyen i Väst, från Iran i norr till Sudan och Nigeria i söder. I de flesta länderna uppges extrem islam vara drivkraften, ibland kombinerad med ”diktatorisk paranoia” och ”religiös arrogans”.

Varför förföljs då de kristna? Vad är det som döljer sig bakom all denna förföljelse av kristna och kristen tro? Islam och de totalitära makthavarnas paranoia att förlora sin makt, kanske rädsla för evangeliet? Parallellt med förföljelsen växer antalet kristna. Förföljelsen är ju uppenbar och grym i både kommunistiska och islamdominerade stater, men finns dold även i den sekulariserade världen. Men det sistnämnda är ett ämne som Open Doors inte engagerar sig i för närvarande. De har fullt upp med att bistå de kristna hos de femtio värstingländerna.

Carl Anders Breitholtz

P.S.  “BUT I TELL YOU, LOVE YOUR ENEMIES AND PRAY FOR THOSE WHO PERSECUTE YOU.” (MATTHEW 5:44)

Advertisements