IS hot mot Europas kristna ökar

Tjugoen kristna, medlemmar av den ortodoxa koptiska kyrkan, har i veckan halshuggits av den s.k. Islamiska Staten (IS/ISIS/ISIL) i Libyen. Avrättningarna har filmats och lagts ut på internet.

Egyptens president al-Sisi har protesterat och utlyst landssorg i sju dagar. Samtidigt har Egyptiskt flyg attackerat mål i Libyen för att om möjligt stoppa terroristerna, som med stöd i Koranen riktar sig främst mot de kristna. Libyens president har protesterat mot flygattackerna i landets territorium men någon protest mot IS offentliga avrättningar har Libyens president inte framfört, i vart fall inte via media i Väst.

I Libyen har fundamentala muslimer förklarat sin lojalitet med Islamiska Staten med det kalifat det planerar upprätta med säte i Jerusalem. IS har tagit över kontrollen av staden Derna i Libyen med omkring 100 000 invånare nära gränsen till Egypten. Där vajar nu IS svarta flagga på regeringsbyggnader och dess märke syns på polisbilarna. En fotbollsstadium användas för offentliga avrättningar (CNN 2015-02-16). Redan för ett år sedan avrättades sju kristna av en muslimsk grupp i Libyen och nu har Islamiska Staten, som det förefaller, börjat ta över landet.

I slutet av oktober 2014 attackerades en egyptisk militär anläggning i norra Sinai nära gränsen till Israel, då 31 personer dödades. För dådet anklagade president al-Sisi terrororganisationen Muslimska Brödraskapet, där grupper uppges ha solidariserat sig med IS.

Även i andra områden som gränsar till Israel har man rapporterat om Islamiska Statens närvaro. Under Gazakriget i somras och höstens oroligheter på Tempelberget och i Jerusalem har man rapporterat om IS-terrorister med sin svarta flagga. Det har visat sig att en del imamer stödjer IS från sina moskéer t.o.m. långt inne i Israel. Risken att IS skulle attackera Jordanien från Irak och Syrien kan emellertid ha reducerats med Jordaniens flygangrepp mot Islamiska Statens milis i Syrien. Flygangreppen är Jordaniens svar på IS halshuggning av en jordansk pilot som tillhörde en av landets inflytelserika klaner.

Islamiska Staten drar till sig muslimer och muslimska grupperingar från stora delar av världen. IS inflytande i arabvärlden ökar snabbt då de med våld tar kontrollen över allt fler geografiska områden, som i den ovan beskrivna situationen i Libyen.

IS har klart deklarerat att målet med dess muslimska kalifat är att skaffa sig världsherravälde. IS uppges ha s.k. vilande celler även i Europa och andra delar av Västerlandet, celler som kan aktiveras vid tillfälle för att utan förvarning genomföra terrordåd. Samtidigt har Europas gränser ännu inte stängts, varför hotet mot befolkningen, framförallt mot de kristna, ökar för var dag som går.

Det blir allt mer uppenbart, att Europas regeringar och parlament inte inser det latenta men påtagliga hotet från islam.Vi i Sverige och övriga Väst måste vidta åtgärder för att skydda vår egen befolkning samtidigt som vi gör allt för att rädda de förföljda kristna där de befinner sig.

 

CAB

Musikvideon: Oh Lord Jesus, help me! Coptic hymn, Egypt.

 

 

 

 

Advertisements