Vi i Väst måste hävda vår civilisation med kraft

HÅLLER SVERIGE PÅ att islamiseras? Från officiellt håll förnekas det med emfas. Men under många år har det ändå pågått en successiv anpassning till islam. Det började så smått redan 1974, då regering och riksdag valde att gå en multikulturell väg, något som skrevs in i grundlagen 2010. Lagstiftarna i riksdagen tycks redan då ha varit okunniga om att vitt skilda kulturer och religioner får vitt skilda konsekvenser för människorna och samhället, inte alltid så önskvärt av gemene man. Under tiden firar vänsterrörelsernas kulturrelativism triumfer och oliktänkande som vågar yttra sig stämplas som rasister och islamofober.

Multikulti är väl egentligen ingen direkt galen idé. Europa rymmer ju en mängd kulturer, med en klar majoritet för en sammanhållande religion sedan västerlandets babyålder – kristendomen. Jesus liknar den kristna tron vid jästen som jäser i degen och till slut genomsyrar hela degen.

Det är när religioner och ideologier som islam och kommunismen, som går på tvärs mot kristendomen och västvärldens civilisation, får avgörande inflytande som problemen uppstår. Vänsterrörelserna och multikulturalismen var på modet på 1970-talet och även många andra EU-länder valde den som ledstjärna. Då fanns det inte många muslimer i Väst. Man visste i allmänhet inte vad den handlade om. I dag finns det i Sverige lågt räknat 700 000 och antalet växer snabbt år från år, kanske över en miljon om ett par tre år. Snart är muslimerna uppe i tio procent av befolkningen. Erfarenheterna visar att det är där någonstans som problemen på allvar börjar ta fart.

Islams ökande inflytande får konsekvenser

Med ökande antal muslimer växer också antalet moskéer och därmed även islams inflytande. Det påverkar samhället i en särskild riktning. I t ex Sveriges nuvarande regering sitter fyra inflytelserika ministrar som är muslimer eller islam närstående. På sikt leder det till bl a följande konsekvenser, som vi i dag kan se i de länder som dominerade av islam:

  • Jämställdheten mellan könen ersätts med lagar om att mannen skall bestämma över kvinnan, som tvingas drapera sig i jihab eller burka.
  • Äktenskapssynen förändras till att män får gifta sig med upp till fyra kvinnor. Äktenskapsarrangemang av föräldrar och släkt medför att bruden oftast inte får veta vem den tilltänkte maken är förrän på bröllopsdagen.
  • Inom islam får män även ingå äktenskap med flickor i nioårsåldern, i vissa länder redan med sexåriga flickor. I Västerlandet bedöms det som pedofili.
  • Synen på barnuppfostran förändras radikalt med t ex aga och barnäktenskap.
  • Homosexualitet fördöms och bestraffas med döden.
  • Yttrande- och tankefriheten får sig en rejäl knäck, då kritik av islam bedöms som blasfemi och omvändelse till t.e.x kristendomen ses som ett brott, som även det medför dödsstraff enligt islams sharialagar. Det införs nolltolerans mot andra religioner än islam. Det är bl.a. därför sunniislams högste religiöse ledare, Stormuftin av Saudiarabien, förbjudit alla kyrkor i regionen. När kyrkor och kloster bränns ner och kristna dödas, så är det emellertid bara koranen och haditherna man följer, heliga skrifter inom islam.
  • Rättstänkandet och rättsväsendet förändras radikalt med en islamisering. Ett viktigt mål för islam är nämligen att skaffa sig så stor makt i samhället, att sharialagar och shariadomstolar ska ersätta våra västerländska värderingar, vårt rättstänkande och vårt rättssystem. I Storbritannien finns det numera sex miljoner muslimer, ett stort antal moskéer och ett åttiotal shariadomstolar. Brittisk lagstiftning har börjat en anpassning till landets växande muslimska befolkning.
  • Med islam ökar risken för motsättningar inom olika grupper i samhället. Antisemitismen dvs judehatet växer, toleransen mot oliktänkande breder ut sig, risken för trakasserier, attentat och annat våld ökar dramatiskt. Det har i dag drabbat judarna i de flesta EU-länder bl.a. i Sverige.

Dödliga motsättningar inom islam

Nu finns det allt sedan islam grundades på 600-talet e.Kr. av dess profet Muhammed en dödlig fiendskap mellan två riktningar inom islam – sunni och shia. På sin dödsbädd yttrade Muhammed, att han hade haft en dröm, där han såg att islam skulle splittras i två riktningar och där den ena falangen skulle ta över ledarskapet från den andra, men han hann dö innan han hade sagt vilken riktning som skulle bli den ledande. Shia-islam hävdar sedan dess, att det är ättlingarna till profeten Muhammed som ska leda islam medan sunnimuslimerna hävdar att det räcker med att vara vanlig sunnimuslim.

Man räknar med att omkring 85 procent av världens 1,2 miljarder muslimer är sunniter och resterande 15 procent shiamuslimer. I dag är Saudiarabien centrum för sunniislam och Iran för shia-islam. Fiendskapen dem emellan finns överallt där islam finns, så att shiamuslimer i t.ex. Egypten kan förföljas av sunniter liksom sunnimuslimer i t ex Irak. Ett ökande antal muslimer i Sverige och övriga Väst medför också ökande motsättningar inte bara mot sekulära ateister och troende inom andra religioner, men också mellan muslimer av olika inriktningar.

Islam rymmer antijudisk och antikristen ideologi 

Det finns ett gammalt talesätt bland muslimer som lyder: “I dag lördagens folk, i morgon söndagens.” Utan att det uttalas öppet syftar det på att först ska islams anhängare döda judarna som firar sabbat på lördagen och därefter de kristna, som har söndagen som vilodag. När detta har genomförts står striden mellan shia och sunni. När den är avgjord lär det inte finnas några levande människor kvar på vår jord, så från den synpunkten kan man ju hävda att islam är en “fredens religion”.

En irrlära

Kristendomen har betraktats islam som en irrlära redan när den kom på 600-talet e.Kr. och dess profet Muhammed som en falsk profet, sådana som Jesus Kristus varnade för skulle komma. “Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar” varnar Jesus i Matteus evangelium (7:15) och uppmanar oss (i 7:13): “Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den.”

Om vi i Sverige

och andra EU-länder inte vill underordna oss islam med de värderingar och det sätt att leva som följer med den, så måste vi ändra våra lagar och regler och sätta stopp för invandringen av muslimer – men ta emot de kristna som flyr undan islams härjningar. Vi måste bestämma oss för att skydda och med full styrka hävda våra västerländska fri- och rättigheter, vår kristna tro, vår kultur och civilisation. Det är allt detta som nu står på spel.

CAB

Advertisements