Ny diagnos: Regeringen Löfvén lider inte av islamofobi

Genom Decemberöverenskommelsen 2014 har de svenska Allianspartierna avsagt sig sin roll som opposition och förbundit sig att inte fälla den rödgröna regeringen under åtta års tid, fram till 2022. Då skulle väl “Alliansoppositionen” i princip kunna ta ut betald semester för den tiden?

Motivet var att regeringen och Alliansen ville förhindra att Sverigedemokraterna/SD skulle få inflytande över invandringspolitiken, denna heliga ko i svensk politik. Under tiden fortsätter invandringen i ökad takt och med utbyggd anpassning till islam, en svensk form av integration. Med fyra ministrar i regeringen är muslimerna i Sverige (700.000+) klart överrepresenterade. Det gäller även inflytandet över skol- och utbildningsväsendet. 

Men de kristna lyser i stort sett med sin frånvaro i regeringen, trots att över 6 miljoner är medlemmar i Svenska kyrkan och 70 procent av befolkningen är döpta till kristen tro även om det är litet si och så med kunskaperna om kristen tro. Och nu vill demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp) ha pengar till ett stort “kunskapslyft” bland de unga – om islam!

Den nya rödgröna regeringen Löfvén gjorde sig genast känd internationellt genom att besluta erkänna den terroristrelaterade regimen i Västbanken och Gaza som en självständig stat “Palestina”.

Palestinsk moské med hakkorsflaggaAtt de kristna är kraftigt förtryckta där och förföljda spelar tydligen ingen roll hos (s) och (mp). “Palestina”, där judar inte går säkra, står på plats nr 26 på Open Doors svarta lista över de 50 värsta förföljarländerna av kristna. Nyligen välkomnades dess president Abbas på officiellt besök i Stockholm (10 feb 2015).

Man kan beskylla regeringen Löfvén för mycket, som antisemitisk, antikristen eller annat, men den lider i alla fall inte av islamofobi.

CAB

Bild: Israel Today, Hakkorsflagga över moské i “Palestina”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements