Ateistiska Sverige

Carl Anders Breitholtz - Jesus Christ crusified - Mixed mediaSverige har vänt Jesus Kristus ryggen

Kunskapen om konsekvenserna av islam som religion och ideologi är bristfällig hos de politiska partierna och hos allmänheten. Kunskaperna om kristen tro är dessvärre lika bristfälliga. Det är en konsekvens bland annat av att det officiella Sverige under de senaste 100 åren successivt vänt Jesus Kristus och kristendomen ryggen.

Utgångsläget är ateism – som i Sovjet

I stället har man anammat en slags sekulariserad ateism som utgångsläge medan religioner som t ex traditionell kristen tro utrangeras som “extrem”. Det för tanken till Sovjetunionen som på sin tid hade en liknande utgångspunkt. Idag, tjugofem år efter fallet, har kristen tro i Ryssland återtagit sin roll i människornas liv. När ska det ske även i Sverige?

Läroplanen förhindrar kristen tro

Den sekulariserade ateismen har slagit igenom i skolundervisningen, så att unga svenskar blivit alltmer okunniga om vad kristen tro innebär och kan ge i livet medan fördomarna slår rot som ogräset om våren. Genom läroplanen förhindras evangeliet att nå ut till de unga. I stället matas de med en form av ateism som grunden i livet.

Okunskap och fördomar

Ofta får barnen inte ens i hemmen lära sig något om kristen tro. Känner man inte något om Bibeln och evangeliet, så har man inte heller som vuxen någon reell valmöjlighet. Okunskapen och fördomarna förvränger bilden.

Gigantisk utbildningsinsats 

Så de kristna samfunden – den ortodoxa kyrkan, den katolska, frikyrkorna och Svenska kyrkan – har sedan decennier en gigantisk uppgift framför sig att lära ut kristen tro. Men har de verkligen insett det och agerar de därefter?

Man skulle i dag utan överdrift kunna tala om våra folkvalda i riksdag och kyrkomöte som religiösa analfabeter. De kristna måste sluta förlita sig på dem och i stället lita på vår Herre och agera därefter! Då tänds hoppet och det kan börja hända saker!

CAB

Bild: Carl Anders Breitholtz, Korsfästelsen. Mixed media.

Advertisements