Israel – angeläget för både judar och kristna

DET ÄR MYCKET som händer, man orkar bara inte följa med allt som sägs och skrivs på nyheterna!

Mycket handlar om Israel och vad som händer runt omkring detta land. Visst är det märkligt, att just det lilla Israel fått så stor uppmärksamhet i världspolitiken. Varför fokus på just Israel och det judiska folket?

Och varför finns det så starka krafter runt om i världen, som vill se en delning av landet? Och som t.o.m. sympatiserar med Iran och Hamas med deras uttalade mål att förinta Israel och det judiska folket!

CAB - SymbolsMånga judar och kristna menar, att det ytterst handlar om det judiska landets och folkets roll i historien – och i framtiden, något som Bibeln talar om genom bl.a. profeterna, Jesus och Uppenbarelseboken.

I “den yttersta tiden” skall Messias visa sig “på himmelens skyar” och sätta sina fötter på Oljeberget i Jerusalem för att från Jerusalem regera som “den smorde konungen” – Messias – över Guds rike på jorden. Det är bl.a. därför som kristna ber: “tillkomme Ditt rike”.

Men det finns en ond kraft, som inte välkomnar Jesus – Yeshua på hebreiska – som Messias. Den gör allt för att förhindra att profetiorna ska bli verklighet. Den gör allt för att dela Jerusalem och det judiska landet, ge det åt dem som följer islam och vill förinta de kristna och framförallt våra fäder i tron: det judiska folket i Israels land.

Men den onda kraften är redan besegrad genom Jesus Kristus, Yeshua Ha’Mashiach. Det är Gud som har återfört och håller på att återföra och återupprätta det judiska folket till det land Han lovat dem och deras fäder Abraham, Isak och Jakob. Det Första förbundet, Guds förbund med det judiska folket, gäller och Israel har kommit för att stanna – för alltid:

“På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar; så att de få taga i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn, säger HERREN, han som skall göra detta. Se, dagar skola komma, säger HERREN, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren, och druvtramparen såningsmannen, då bergen skola drypa av druvsaft och alla höjder skola försmälta. Då skall jag åter upprätta mitt folk Israel; när de bygga upp sina ödelagda städer, skola de ock få bo i dem; när de plantera vingårdar, skola de ock få dricka vin från dem; när de anlägga trädgårdar, skola de ock få äta deras frukt. Jag skall då plantera dem i deras eget land, och de skola icke mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud.” (Amos 9:11-15)

CAB

Advertisements