Profetian uppfylls: öknen blommar i Israel

För 2700 år sedan, när profeten Jesaja levde i det Heliga Landet, fanns det områden som var vildmark och öken. Han profeterar om en fjärran framtid:

“Vildmarken och öknen ska glädjas under de dagarna, och öknen ska blomma. Som krokusen ska den spricka ut i blomning och ropa högt av glädje! Öknarna ska bli lika gröna som Libanons berg, sköna som ängarna vid berget Karmel och i Saron. Herren ska utbreda av sin härlighet där. Sprid glädje till alla missmodiga och berätta om detta! Ge nytt mod åt dem som är rädda! Säg till dem: Var starka, var inte rädda, för Herren, er Gud, kommer att förgöra era fiender. Han kommer för att rädda er.”(Jesaja 35:1-4)

Underbara ord och så poetiska, eller hur! Öknar som ska blomma, vildmark som ska glädja sig! Vi vet ju att inte långt från Israel finns det ofruktbar öken, men det är inte den som profeten talar om utan just den som finns i det Heliga Landet. Ungefär hälften av Israels yta är  ökenmark. Ska den börja blomma? Eller har det redan börjat? I det ofruktbara landet Israel växer det i dag fruktträd och stora skogar, jorden odlas och ger växtlighet, ja t.o.m. vin växer numera i Israel. Och öknen håller på att få liv. Det låter som en saga men är en verklig sannsaga! För inte så länge sedan var landet vildmark och öken som på profeten Jesajas tid. Visst fanns det människor där innan det stora återvändandet men om det kan Mark Twain berätta mer.

Mark Twain (1835-1910), den världsberömde amerikanske författaren till böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn, besökte nämligen det Heliga Landet 1867 och skrev ner sina intryck i Innocents Abroad. Han beskriver där ett land, där det saknades både växtlighet och människor. “Ett öde land, vars jord är bördig nog, men som har lämnats helt åt ogräs…. Vi såg inte en enda mänsklig varelse på hela resan … knappast en buske eller något träd någonstans. Inte ens olivträdet och kaktusen, dessa trogna vänner av värdelös mark, hade nästan (helt) övergivit landet.”

Twain förvånades över hur litet Jerusalem var och sa att om man går snabbt, så skulle man kunna promenera runt stadens murar på mindre än en timme. Så är det faktiskt inte idag. Staden har vuxit och även den blomstrat sedan det judiska folket återvänt i stora skaror från världens alla hörn, som flera av Bibelns profeter talar om. Om Tempelberget skriver Twain, att den “mäktiga Omars moské med platsen omkring den upptar en fjärdedel av Jerusalem. De är belägna på Berget Moria, där kung Salomos Tempel stod.” Mer om Mark Twains reseskildring på engelska från Palestina kan man läsa på www.shechem.org här.

Men under det israeliska folkets exil i nästan två tusen år har det hela tiden bott en spillra av judar i det Heliga Landet, således även efter år 70 e.Kr., då Jerusalem och Templet förstördes av det romerska kejsarrikets härar och det judiska folket spreds över romarriket och därifrån vidare till snart sagt jordens alla länder. Genom den sionistiska rörelsen i slutet av 1880-talet började Palestina, som denna del av det Ottomanska imperiet då kallades, återigen befolkas av judar. Genom köp och på andra sätt förvärvade de mark av de arabstammar som också de levde i landet.

Det hebreiska språket, som till dess varit ett s.k. dött språk (som ex vis forngrekiskan och latinet), blev åter det språk som talades och skrevs i det Heliga Landet, som den 15 maj 1948 fick namnet Israel. Med det judiska folkets återvändande till det land som Gud gav deras fäder Abraham, Isak och Jakob, har vildmarken och öknen som profeten Jesaja talade om för 2700 år sedan åter börjat blomstra. Det finns flera beskrivningar av hur det kunnat ske.

De följande filmerna ger en fascinerande berättelse om det. Gud har “tagit hjälp av” människans förmåga att anpassa sig, uppfinna och skapa nytt. Han är ju en skapande Gud, Skaparen. Och Han skyddar dem han älskar, “Herren, er Gud, kommer att förgöra era fiender. Han kommer för att rädda er” som Jesaja talade om i citatet ovan (35:1-4). Underbara ord, kanske särskilt i dessa tider då hoten mot det judiska folket tornar upp sig.

CAB

Advertisements