Påven om förintelsen av de kristna och ett tredje världskrig

“Krig är galenskap” sade påven Franciscus inför hundraårsminnet av 1:a världskrigets utbrott, då han besökte en kyrkogård i Redipuglia i norra Italien. 100 000 italienska soldater ligger begravda där, 60.000 av dem oidentifierade till namnet.

“Än idag, efter ännu ett misslyckande genom ytterligare ett världskrig, kan man kanske tala om ett tredje krig, ett som utkämpas i stycken, genom brott, massakrer, förstörelse” sa påven, som också manat till fredliga lösningar av konflikterna i Irak, Syrien, Gaza, Ukraina och delar av Afrika enligt en artikel i BBC.

Under ett möte i september med en grupp judiska ledare talade påven även då om de senaste årens händelser. Han jämförde förintelsen av 6 miljoner judar i Europa med Islamiska Statens (IS) förföljelsen av Mellanösterns kristna i Syrien och Irak. “Med andra ord, judarna attackerades våldsamt, som då bemöttes med världens tystnad. Och nu är det de kristna som förintas medan världen är tyst” sade påven, som summerade “Först var det er tur, och nu är det vår tur”. Påven menade att mot bakgrund av den förintelse som pågår i Mellanöstern är det lovligt att stoppa aggressionen.

I enrum med de judiska ledarna, bl.a. Ronald S. Lauder, ordförande för Judiska Världskongressen, skall påven ha sagt (enligt The Telegraph / National Post), att han trodde att vi nu befinner oss i ett tredje världskrig.

 

 

Advertisements