Intet är som väntans tider …

Fra Angelico BebådelsenTill helgen är det nu Tredje advent. Advent betyder väntan, förväntan. Den ena av kristenhetens två största högtider står för dörren. I en krubba i ett litet stall vid den lilla staden Betlehem i Judeens bergsbygder födde Jungfru Maria sin son Jesus. Det hände för 2014 år sedan, början av vår tideräkning -Anno Domine på latin – I Herrens År.

På söndag ska vi tända det tredje ljuset i adventsljusstaken. “Intet är som väntans tider” skaldade Erik Axel Karlfeldt. Barnens ögon tindrar förväntansfyllt inför julen. Precis som herdarna, de tre vise männen, Heliga tre konungar gjorde när Jesus hade fötts vill vi ge också våra barn goda gåvor, ja även alla andra som vi håller kär. Kanske till och med dem som vi inte håller kära? Kommer de alla att bli förtjusta över de gåvor vi vill ge dem? Den största gåvan är naturligtvis att be om Trons gåva för våra barn och kära. Den gåvan kostar inte ens en krona, men med den får de Livets Krona.

Med det lilla judiska Jesusbarnet i krubban hade Messias, Kristus, Guds Son, blivit född. Precis som Israels profeter hade förutsagt flera hundra år tidigare. Fortfarande, AD 2014, ser kristenheten tillbaka på den dagen med glädje. Julen är en glädjens högtid.

Det är också med glädje och förväntan – men också bävan – som vi ser fram emot den dag då det lilla Jesusbarnet, som blev Vår Frälsare, skall komma tillbaka för att upprätta sitt fridsrike på jorden, nu som den smorde konungen, Messias. Hans tillkommelse kommer att ses på himlavalvet runt hela jorden, från norr till söder, från väster till öster. Vi behöver inte tveka.

Som världen ser ut i dag är Messias ankomst det bästa som kan hända: tänk om alla krig kunde upphöra, allt hat, all avund, all annan ondska dö bort och Guds kraft och kärlek breda ut sig över jordens alla folk! Tänk om … Vore det inte underbart och helt fantastiskt? Och läser vi t ex Matteusevangeliets 24 och 25 kapitel så kan man ana, att vi lever närmare den dagen än någonsin. Tecknen som Jesus talade om finns där. Det är den glädje och förväntan som julen för med sig in i vår tid, som borde vara mer efterlängtad nu än någonsin. Föreställ dig Herrens Frid i våra hjärtan, i vår värld! – Pax Vobiscum!

CAB

PS. Håll Trons låga levande, håll ut, snart kommer “Brudgummen”!

Image: Fra Angelico, Bebådelsen. Wikipedia Commons.

 

Advertisements