Har Sverige fått en antisemitisk regering?

När man ser och läser om konflikten mellan Israel och Palestinska Myndigheten (PA) i svensk TV och press, så får man med tiden lätt intrycket, att media tror att det är Israel som inte vill ha någon fredsuppgörelse. Så är det faktiskt inte, tvärtom. Det är palestiniernas ledare som vägrat gå med på de fredsuppgörelser som föreslagits genom åren.

Inom Oslo-överenskommelsen har Israel lagt fram följande erbjudanden om fredsuppgörelser, förslag och fredsinviter, som alla har förkastats av palestiniernas PLO (al Fatah).

1995             Rabins grunddrag för fred – förkastades

2000            Barak-Clinton’s fredserbjudande – förkastades

2005            Sharon’s fredsgest – förkastades

2008            Olmert-Bush fredserbjudande – förkastades

2009-14     Netanyahu’s inviter till fredssamtal – förkastade

Sveriges nya rödgröna minoritetsregering har nu erkänt ”Palestina” och det utan att ha parlamentariskt stöd för beslutet. Det strider mot svensk utrikespolitisk tradition. Och vad värre är: det strider också mot regeringsformen. En moderat riksdagsledamot har därför nyligen anmält regeringen Löfvén till konstitutionsutskottet.

Någon hänsyn till den andra parten i konflikten – Israel – har den rödgröna regeringen inte tagit. Inte undra på att Israels utrikesminister snabbt begärde en förklaring av Sveriges Israelambassadör. Israel har därefter kallat hem sin Sverigeambassadör. Läget är kritiskt.

Inte heller har statsminister Löfvén och hans utrikesminister Margot Wallström ställt några krav på Palestinska Myndigheten (PA, Palestinian Authority) att förhandla om Israels fredsförslag. Det betyder att Sveriges rödgröna regering valt att ensidigt stödja PA i dess agerande mot den judiska staten Israel.

Har vi möjligen fått en öppet antisemitisk regering?

CAB

 

Advertisements