De rödgröna stödjer antikristen agenda i “Palestina”

Sveriges nya rödgröna regering har erkänt “Palestina”.

Palestinaarabernas president Abbas har förklarat att de arbetar på att få Palestinska Myndigheten (PA, Palestinian Authority) erkänd internationellt som stat. Tvåstatslösningen innebär att land tas från Israel och ges till “Palestina”. Det stympade Israel som skulle bli följden skulle vara mycket svårt för att inte säga omöjligt att försvara. Och att det behöver försvara sig är uppenbart med alla de anfallskrig som israelerna har fått försvara sig emot sedan Israel utropades med FN:s välsignelse 1948. De valde då att kalla sitt judiska hemland för Israel, varför namnet Palestina då blev ledigt.

På inrådan av Sovjets KGB övertog då araberna i f.d. Palestina detta namn och började kalla sig “palestinier”. Tidigare avsåg man alltid med Palestina det judiska landet. Det var den romerske kejsaren Hadrianus som år 135 e.Kr. började kalla Israel för “Syrien Palestina”, mest för att hedra det israeliska folkets då värsta fiende – filistéerna. Dagens palestinier har emellertid inget att göra med antikens filistéer, som är ett sedan länge utdött folkslag. Dagens palestinier är till största delen muslimska araber. En del av dem är radikala islamister, såsom Hamas i Gaza som numera sitter i PA-regeringen med två ministrar. Al Fatah och Hamas blev som bekant såta vänner våren 2014 samtidigt som Kerrys fredsförhandlingar bröt samman. Därefter anfölls Israel av Hamas med ett stort antal raketer och räder via tunnlarna in i Israel, något som Israelerna blev tvungna att besvara – sjuveckorskriget i somras. Hamas mål är att med stöd i Koranen förinta det judiska landet Israel och sionismen, dvs alla judar. De har alltså samma agenda som alla radikala grupper av muslimer som Islamiska Staten ISIS, Hezbollah, al Nusra, Muslimska Brödraskapet m.fl.

Det är alltså en sådan radikal muslimsk palestina-arabisk agenda som Sveriges regering nu erkänt. Att de kristna förföljs av muslimer i hela Mellanöstern har inte bekymrat regeringen Löfvén. Att de kristna också förföljs i de områden där PA dominerar betyder ingenting för de rödgröna. Den sorgliga verkligheten är den, att Sveriges nya vänsterregering valt att markera sitt stöd för radikal islam och sin aversion mot judar och kristna. Det är den egentliga innebörden av regeringen Löfvéns beslut. Men denna hårda och omänskliga linje lindas in och sockras i neutrala, intetsägande ordalag.

I sitt beslut att erkänna “Palestina” sa regeringen Löfvén inte ett ord om att den muslimska förföljelsen av de kristna i Gaza, östra Jerusalem och ”Västbanken” måste stoppas och absolut inte som villkor. De kristna har i decennier fått stå ut med att bli behandlade som en tredje rangens invånare utan medborgerliga rättigheter i islamdominerade länder. Inte undra på att de kristna som för bara ett tjugotal år sedan var i majoritet i Betlehem på ”Västbanken”, Jesu födelsestad, nu utgör kring 5% och domineras av 95% muslimer. De kristna och bland dem de kristna betlehemborna har tvingats emigrera. Det har Svenska kyrkan uppmärksammat men skyller felaktigt på Israel. Förutom rättslösheten i PA-områdena tvingas de kristna stå ut med de palestinaarabiska muslimernas trakasserier och hot om våld. Det kan t.e.x ett ortodoxt nunnekloster i östra Jerusalem vittna om.

Inte undra på att de kristna flyr till Israel, där de kan få leva som fullvärdiga medborgare och fritt utöva sin kristna tro utan att mitt under liturgin bli trakasserade som att bli störda av böneutrop från moskén intill kyrkan. Just det inträffade f.ö. även under påvens Franciscus’ besök i våras i Födelsekyrkan i Betlehem.

Så visst stödjer Sveriges rödgröna regering islams förföljelse av de kristna i PA-områdena. Så mina kära svenska landsmän: Det är hög tid att vakna upp och inse vilken regering ni fått! De trampar på i samma spår som dess företrädare men stöveltrampet är nu ännu tydligare. Inte nog med att man erkänt ”Palestina” och fortsätter ge bistånd till stöd för islam i PA-områdena. Nu ska det ekonomiska stödet också utökas med en miljard till 1,5 miljarder under den närmaste fyraårsperioden. Hur ska de pengarna användas? Inga villkor har annonserats, inga förbud mot finansiering av terrorattacker eller militära investeringar. Regeringen Löfvén drar åt tumskruvarna mot judarna och de kristna i Israel.

Israels vice utrikesminister Tzahi Hanegbi sa i Kol Israel (Israels radio) den 1 november, att vilka intentioner Löfvén än kan ha haft med beslutet att ensidigt erkänna ”Palestina”, så det enda han lyckats åstadkomma är att skjuta en äkta och varaktig fred ännu längre bort utom räckhåll. (Israel Today 2014-10-05)

 

CAB

 

 

 

 

KOMMENTERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s