Ett Herrans liv i Herrens Hus

FRÅN DET ÖGONBLICK en muslim blir kristen lever hon (eller han) farligt. Att konvertera från islam är nämligen ett brott enligt islams sharialagar, något som skall straffas med döden.

Nu har det blivit så, att även i Väst försöker muslimer tillämpa sharialagarna där det är möjligt. I Storbritannien har domstolarna börjat med särskilda regler för muslimer, och även i Sverige sker det en viss anpassning. Likhet inför lagen, en av rättssamhällets grundstenar, börjar så smått frångås. En liten bit i taget då och då och nästan omärkligt har vi plötsligt dessa grymma lagar på halsen, även vi andra. Det är islams mål – världsherravälde.

Det är därför – pga islams dödsstraff för konvertering till kristendomen – som så få muslimer vågar visa öppet, att de blivit kristna eller ens att de attraheras av den kärlek som öppnas för oss människor när vi tar emot Jesus Kristus som vår Frälsare i våra hjärtan. Kristen blir man genom dopet, då får vi syndernas förlåtelse och undfår vi den Helige Ande som en ny människa.

Någon motsvarighet till det finns inte inom islam, som förnekar Jesus från Nasaret som Guds Son och Messias / Kristus och som förnekar Marias jungfrufödelse och därför också förnekar den Helige Ande. Det är ett par av flera skäl till att ortodox kristen tro inte ser islam som en religion utan som en ideologi och en irrlära.

Fisksätra - Guds HusTROTS DET har församlingar inom Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Islam nu samlat sina trosfränder under ett gemensamt tak i ett byggprojekt som de kallar för ”Guds Hus”. Huset ifråga finns i Fisksätra söder om Stockholm (bilden nedan). På hemsidan för Svenska kyrkan i Nacka beskrivs projektet med följande ord:

”Guds Hus-projektet syftar till att bland annat utröna om det är möjligt att förverkliga ett Guds Hus i Fisksätra. Ett gemensamt projekt mellan Nacka församling, St Konrads Katolska församling och Muslimernas förening i Fisksätra.”

Projektet tycks bottna i en föreställning att man kan gå till ett ”Guds Hus” och shoppa litet av den tro man för tillfället menar sig gilla, ungefär som när man går till ett köpcenter eller en galleria. Fläskkotlett eller halalslaktat? Bikini, klänning eller burka? Att projektets själva idé klingar falskt har tydligen både de ortodoxa kyrkorna, frikyrkorna och den judiska församlingen insett eftersom de inte ställt upp – om de överhuvudtaget tillfrågats. ”Guds Hus”-projektet rimmar illa med första budet: Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

Om nu någon kristen till äventyrs skulle vilja bli muslim, så ser vi det självfallet som något sorgligt och ber för honom eller henne. Men det står ändå den personen fritt att välja under eget ansvar, helt riskfritt.

Men vad skulle hända med den muslim, som skulle råka gå fel i ”Guds Hus” och plötsligt befinner sig i kyrkan och där skulle finna sin Frälsare Jesus Kristus? Den muslimen skulle då snart vilja lämna islam och låta döpa sig till kristen för att alltid få vandra genom livet med Jesus Kristus. Han/hon skulle då riskera att bli utsatt för trakasserier, förföljelse (dolt eller öppet) och t.o.m. att bli mördad, helt enligt islams sharialagar.

Sådant sker med otaliga f.d. muslimer som konverterat till kristendomen i de länder som domineras av islam. Det börjar f.ö. ske även i Sverige och andra delar av Västerlandet, även om det bara är några få förföljda som väljer att gå ut med det öppet.

hagia_sofia41LYFTER MAN BLICKEN bortom Stockholms tullar, så kan ett besök på den ortodoxa katedralen Hagia Sophia i Konstantinopel ge oss klarsyn. Mitt under pågående gudstjänst vanhelgades den av islams horder, de kristna gudstjänstfirarna dödades, östra kristenhetens huvudstad (och landet) erövrades, varefter denna den ortodoxa kristenhetens främsta katedral omvandlades till moské i staden, som i dag är mer känd som Istanbul, Turkiet. Katedralen förseddes med några minareter för böneutrop, krucifix och kristna ikoner avlägsnades och texter ut koranen målades på väggarna.

På senare tid har Hagia Sophia fått tjäna som museum, men nuvarande styre i Turkiet har uttryckt en vilja att åter aktivera den till moské. Så varför inte i stället återlämna katedralen till den ortodoxa kyrkan så att den kristna församlingen i staden skulle då kunna återuppta det kristna livet i katedralen, så som det var innan muslimerna förgrep sig på denna kristna helgedom år 1453. Tänk så fantastiskt helande det skulle bli!

Ett annat exempel på hur illa kristen tro och islam samsas är ett uttalande av Stormuftin av Saudiarabien, sunniislams högste ledare, en slags motsvarighet i kristenheten till de ortodoxa patriarkerna eller den romersk-katolske påven. Stormuftin har uppmanat sina anhängare till att förstöra alla kyrkor på den arabiska halvön (Raymond Ibrahim, Crucified Again, Washingon DC, 2013, sid 223 ff som redogör för sina källor där) . Kristendomen är sedan länge förbjuden i det muslimska Saudiarabien, så stormuftins uppmaning riktar sig uppenbarligen till muslimer i andra delar av den arabiska halvön.

Men även muslimer i andra delar av Mellanöstern har antagligen inspirerats av stormuftins uppmaning, ty på bara tre dagar i augusti 2013 brändes, bombades eller förstördes på andra sätt ett 90-tal ortodoxa koptiska kyrkor, kloster, hem för äldre och för föräldralösa barn i Egypten där Muslimska Brödraskapet och salafister stod för attackerna. Att många kristna dödades behöver väl knappast nämnas.

140723_christiansI norra delen av Cypern, som är under Turkiets ockupation, har genom åren mer än 500 kyrkor förstörts och den kristna befolkningen tvingats på flykt till den grekiska delen av ön och än längre bort.

Samma öde har kyrkorna i Irak råkat ut för. Kors och andra kristna symboler har avlägsnats från kyrkorna, som ofta bränts eller bombats. Tidigare i år, för första gången på nästan 2000 år, hölls ingen nattvard i landet. Islamiska Staten och andra radikala muslimska grupper har slaktat kristna i Irak och Syrien och tvingat hundratusentals på flykt bort från sin hembygd.

I Syrien har aktiva nunnekloster och kyrkor, som grundades på 300-talet – alltså 300 år innan islam grundades – beskjutits och förstörts av de sunnimuslimska s.k. rebellerna, jo just de som fått sådant stöd av sekulariserade ledare i USA, Storbritannien, Frankrike och andra Västländer.

ATT VISA den goda viljan är självklart en riktig grundinställning till våra medmänniskor. Men ändå kan man inte låta bli att förundras över den godtrogenhet som präglar de två kristna församlingarnas företrädare i Stockholmsförorten. Förundras gör man även över att biskopen för Svenska kyrkan i Stockholms stift backat upp Guds Hus-projektet. Som herdar för fåren borde de i tid ha insett att det var vargen de bjudit in till fårahjorden, den hjord som Herren satt dem att vakta.

Eftersom de inte gjort det så är risken stor att det blir ett Herrans liv i Herrens Hus!

Så hur var det nu det första budet löd? … var det kanske: Du skall inga andra gudar hava jämte mig?

CAB 

 

Advertisements