Kristen f.d. muslim förföljs i Sverige

Förföljelse i Sverige av kristen f.d. muslim …

I Islams namn har jag blivit hotad, till och med mordhotad, bespottad och attackerad. Islams förespråkare ringer på min ytterdörr eller bevakar min lägenhet från bilar parkerade på gatan. Inte bara för jag lämnade islam, utan för att jag offentligt vågar stå upp för sanningen och tala om för allmänheten vad islam egentligen innebär.

Det berättar Mona Walter, som uttalat sig i bland annat den kristna tidningen Dagen och på webtidningen Avpixlat.  Hon konverterade till kristendomen sedan hon kom till Sverige för tjugo år sedan, men har numera tvingats gå under jord såsom kristen f.d. muslim i Sverige.

I Sverige och de flesta Västländer kan man ju helt fritt konvertera till vilken annan religion man vill eller helt avstå från religiös tillhörighet utan några som helst rättsliga påföljder eller straff. Den rättigheten tar vi för givet. Men i de islamdominerade länderna är det förbjudet och belagt med dödsstraff enligt sharia, den islamiska lagen.

Många muslimer som lämnat islam och konverterat till den kristna tron har misshandlats, satts i fängelse, dödats eller tvingats fly från sitt hemland. Före Irakkriget 2003 fanns det 1,3 miljoner kristna i Irak och de kristna blev allt fler. I dag har de flesta dödats eller flytt från Irak. Det mönstret går igen i hela Mellanöstern utom i det judiska Israel, som är det enda land i regionen där kristna kan leva fritt som kristna.

.. med regeringens godkännande

När Mona Walter tvingades gå under jord pga trakasserierna och hoten från muslimer så innebär det att hon som kristen förföljs i Sverige, där det enligt svensk lag skall råda religionsfrihet. Islam tillämpar således sina egna lagar (sharia) och regler på de som de anser är eller borde vara muslimer. Så var det inte förr, då islams lag enbart tillämpades i s.k. muslimska länder. Islams företrädare söker uppenbarligen utvidga de områden som är under inflytande av islam till att omfatta även Europa. Annars skulle de inte tillämpa sharia som de numera gör i Europas hjärtländer. Det pågår således en s.k. islamisering utan att några motåtgärder vidtas från Västerlandets sida.

Det är självfallet helt oförsvarligt att sådan förföljelse som Mona Walter är utsatt för tillåts förekomma  i Sverige utan att förföljarna ställs till svars inför svenska domstolar där de borde åtalas och dömas för trakasserier, mordhot och brott mot religionsfriheten. Men tydligen får det ändå fortgå opåtalat, eftersom förföljarna t.o.m. fick stöd av den inflytelserika ministern Erik Ullenhag, då han ännu satt i regeringen.

Kanske den nya regeringen kommer att visa större insikt om missförhållandena och ställa upp för de förföljda kristna, inte bara för alla de som förföljs under islam i Syrien, Irak och annorstädes utan också för de som förföljs i Sverige. För Mona Walter är inte den enda kristna konvertit i Sverige som hotas av imamer och andra f.d. trosfränder.

En liten provkarta på islam

Med hänvisning till Koranen ger Mona Walter en provkarta på hur islam fungerar, underförstått även i vårt Sverige. Som f.d. muslim talar hon av egen erfarenhet. Vad sägs om ex vis följande ställen i Koranen, som är islams heliga bok och därför främsta ledstjärna för alla anhängare av islam (siffrorna inom parentes refererar till ”sura”, dvs kapitel och vers):

 • att män får våldta och gifta sig med flickor i förpuberteten (Koranen 65:4),
 • att icke-muslimer skall korsfästas och amputeras (Koranen 8:12, 47:4) samt halshuggas (Koranen 8:12, 47:4),
 • att den troende som dödar ickemuslimer blir belönade i paradiset (Koranen 9:111),
 • att icke-muslimer skall kallas svin och apor (Koranen 5:60, 7:166, 16:106),
 • att icke-muslimer är vidriga varelser som inte förtjänar någon nåd (Koranen 98:6),
 • för islams skull skall man utpressa icke-muslimer (Koranen 9:29),
 • enligt islam ska man behandla icke-muslimer som svurna fiender (Koranen 4:101),
 • män får ha sexslavar och arbetsslavar (Koranen 4:3, 4:24, 5:89, 33:50, 58:3 och 70:30),
 • män skall slå dessa och sina fruar (Koranen 4:34),
 • en muslim skall terrorisera ickemuslimer (Koranen 8:12, 8:60),
 • att i Sahik Muslim läser vi ”Jag har blivit beordrad att strida mot folk tills de erkänner att det finns ingen annan gud än Allah.

Som svensk och västerlänning kan man väl inte annat än förskräckas! Kan detta verkligen vara sant? Det kanske gick till så på Muhammeds tid eller på medeltiden – men idag?

Men den som håller sig underrättad om vad som händer i den islamdominerade världen får dagligdags bekräftelse på att allt detta händer även nu i vår tid och är en integrerad del av islam sedan dess tillkomst på 600-talet e.Kr.

Av frukten känner vi trädet

Uppenbarligen är islams gudsbild och människosyn väsensskild från judendomens och kristendomens, där Bibeln i stället manar oss att ”älska Herren din Gud av hela din kraft, själ, hjärta och förstånd” och att ”älska din nästa såsom dig själv”. Den som trodde att Koranens Gud (Allah) och Bibelns Gud är densamma och att alla religioner är lika har misstagit sig grundligt. Jesus sa ”av frukten ska vi lära känna trädet”. Det var ett bra råd även för vår tid. Låt oss se till konsekvenserna av islam och inte låta lura oss av vackra ord och falska löften.

Men vad säger islam om yttrandefriheten då? 

Mona Walter framhåller

att det som muslim är förbjudet att kritisera eller ifrågasätta sin egen religion (Koranen 4:65, 24:63). På arabiska heter det Fitnah. Det är av denna anledning jag aldrig stött på ‘moderna muslimer’ eller sekulära muslimer som offentligt kritiserar sin egen religion. Detta trots att många moderna muslimer, olikt Ullenhag, uppfattar islam som primitiv och odemokratisk i sin nuvarande form.

Vem ska man då tro på? Den politiskt korrekte regeringsmedlemmen med främsta lojalitet mot sin statsminister – eller den f.d. muslimen Mona Walter, nu en företrädare för den kämpande kristna kyrkan, som med livet som insats vågar stå upp för sin nyvunna kristna tro?

Läs mer här och här om Mona Walters erfarenheter som kristen f.d. muslim i Sverige.

Vi som är kristna får be Vår Herre, att Han håller sin skyddande hand över Mona Walter, leder och välsignar henne och hennes verksamhet i sitt nya hemland.

CAB

 

Advertisements