Bara SD vågar stödja de förföljda kristna i Mellanöstern!

Mona-Walter-150x150 avpixlat.infoMona Walter kom till Sverige för 20 år sedan, lämnade sin muslimska religion och blev kristen.

Hon lever numera som de flesta kristna i Sverige med ett undantag: på grund av sin kristna tro hotas hon nu till livet av muslimer, varför hon tvingats gå under jord.

Något om bakgrunden: Mona är född och uppvuxen i Somalia, ett s.k. muslimskt land där de kristna inte kan utöva sin tro öppet men förföljs på olika sätt (se ex vis Open Doors rapport). Att konvertera till kristendomen är förbjudet enligt Koranen och leder till dödsstraff enligt islams sharialagar om det uppdagas. Traditionellt gäller sharia enbart i de länder där islam dominerar men numera tillämpas sharia även i Väst.

I våra västerländska samhällen har rättsskipningen hittills utformats med kristendomen som kompass i lagstiftning och rättsskipning. Det är en ordning som infördes redan med kristendomens ankomst till Europa från just de områden i Mellanöstern som sedan 600-talets mitt domineras av muhammedanismen. Islams framväxt genom  migration till Väst sedan 1970-talet betyder att sharia numera tillämpas även i de ofta stora och snabbt växande muslimska enklaver i Europa, där kristen traditionen hittills hävdat likhet inför lagen.

Det är i stort bakgrunden till att Mona som konvertit till kristen tro nu hotats till livet av sina f.d. muslimska trosfränder och att hon nu – som kristen i Sverige – tvingats gå under jord. Vi har alltså förföljelse av kristna även här, något som våra folkvalda politiker i regering, riksdag, landsting, kommuner och Svenska kyrkan inte tycks ha insett och inte vill eller får tala om öppet och fritt. Hur ska vi annars förstå vad som skedde när Mona bad om politikernas stöd för de förföljda kristna men inte fick det?

Nu inför valet har Mona Walter besökt alla riksdagspartiernas valstugor för att be dem visa sitt stöd (med ett litet klistermärke) för de förföljda kristna som nu tvingas fly eller bli dödade i massor i Irak, Syrien och andra islamdominerade länder.

Något om förföljelsen: Förföljarna är framförallt radikala muslimer som anslutit sig till islamiska terroristgrupper som den s.k. Islamiska Staten ISIS, al Quaida, al Nusra, Muslimska Brödraskapet, Den Fria Syriska Armén, Boko Haram, Hamas, Fatah, Hizbollah och många andra.

I England, Frankrike, Tyskland, USA och andra västländer ser man nu att flera av dessa muslimska jihadister återvänder till sina nya hemländer i Väst. Där gör nu regeringarna vad de kan för att skydda sin befolkning och stoppa dessa kriminella från att begå samma slags illdåd även i Europa och USA. Man skulle kunna tro att  alla våra svenska politiker gör samma sak och står upp för de kristna, när de nu förföljs i så stor omfattning och med sådan ofattbar grymhet. Men vågar de verkligen det?

Nej, bara ett parti vågade stödja de förföljda kristna och visa det öppet – Sverigedemokraterna (SD). Alla de andra hukade sig i praktiken under islam och barbarernas härjningståg i Mellanöstern.

Hur skulle du ha gjort om Mona Walter frågat dig? Du har chansen att visa ditt stöd (anonymt) på valdagen den 14 september men redan nu kan du poströsta.

Tack, Mona Walter, och som kristen säger jag: må Gud välsigna Dig!

CAB

Foto: Mona Walter. http://www.avpixlat.info

Advertisements