Ve svenskarna – de arbetar på sin egen undergång!

Gutnisk bildsten 800-tal

Svenskarna, detta folk som är ättlingar till vikingarna – rospiggar, svear, göter, nordmän, gutar – och som fordom var så stolta, rättänkande, varmhjärtade och dådkraftiga och som inte talade fåfängt och i onödan, så som deras hövdingar idag plägar göra.

Svenskarna, detta fornstora folk, arbetar nu träget på sin egen undergång. Blint är det och blinda deras hövdingar, som falskeligen lurat dem att tiga still om sanningen.

Runsten från kristen tid, Trosa bro, SvealandDe har stiftat regler och lagar, som gör barnafödandet ovälkommet och som gör familjer och släkter om intet, som gör folket och deras självbestämmande om intet, som till och med gör deras tro om intet – deras tro men inte den Gud som var deras. De har nu övergivit sina fäders Gud, den Allsmäktige och Helige Treenige Guden – Fadern, Sonen och den Helige Ande – och i falsk trygghet satt sig själva i Guds ställe, tillber sig själva och sin välfärd i Mammons namn och allra senast öppnat famnen för de folk som tillber det onda andeväsen, som säger sig vara större än Gud.

Vem är då detta väsen, som sätter sig upp mot Gud och säger att han “är större” än Gud? Det är djävulens kännetecken och Satan är hans namn. Tvekar du – se då till trädets frukt, se till Levanten och Orienten.

Ja, svenskarna arbetar i sanning på sin egen undergång. De skapar sitt eget helvete. Ve dem! Ve deras blinda ledare!

Må Herren Gud ha förbarmande över dem som står emot och vägrar vara en del av denna ondska och som vänder sig till HERREN Jesus Kristus med hjärtats bön om räddning!

CAB

Brueghel - The Blind Leading the Blind - 1598

 

Bilder: Gutnisk bildsten från 800-talet (Strandhugg). Runsten från kristen tid vid Trosa Bro, Sörmland. Pieter Brueghel d.ä., Den blinde leder de blinda, Flandern 1568.

 

Advertisements