Presbyterianernas Israelbeslut – ett varnande exempel för alla kristna

Den presbyterianska kyrkan i USA har beslutat att sälja sina intressen i tre företag som de menar är engagerade i verksamheter på Västbanken, dvs de Israeliska landskapen Judéen och Samarien, välkända från Bibeln. Men det officiella motivet – att motverka en påstådd israelisk “ockupation” av Västbanken genom avinvesteringar i Israel – har ingen saklig grund och saknar stöd i internationell rätt och historia. Den verkliga skälet bakom presbyterianska kyrkans beslut blottlägger därmed en djupt rotad antisemitism och antisionism.

Denna antisemitism bottnar i den s.k. ersättningsteologin, dvs en villolära som förekommer här och var i kristenheten. Den påstår, att det judiska folkets bibliska roll skulle ha övertagits av kristendomen med Jesus Kristus. Det var emellertid inte alls vad Jesus syftade till. Tvärtom ville han fullborda judendomen – “Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna”, säger han. Lagen och profeterna står för Tanakh, den judiska Bibeln, det som i kristendomen kallas för Gamla testamentet i betydelsen det äldre förbundet. Jesus fortsätter: “Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda den” (Matteus 5:7).

Detta hat mot judendomen men också mot kristendomen finns i rikligt mått också inom islam, där Koranen och Hadhiterna, heliga skrifter inom islam, pläderar för att judarna men också de kristna och alla andra icke-muslimer skall underkasta sig islam eller dödas. Det är alternativen de erbjuder. Det är också vad som skett sedan islam grundades på 600-talet (då folken i Mellanöstern och Nordafrika var kristna men som med svärdet tvingades bli muslimer) och som med fruktansvärd intensitet sker även i dag i den islamdominerade världen.

Mot den bakgrunden kan man förstå vad det är som motiverar de muslimska palestinaarabiska ledarnas förtalskampanj mot det judiska folket och Israel, som går ut på att “svälta” Israel ekonomiskt just genom bland annat dessa av-investeringar.

När Israels premiärminister Benjamin Netanyahu nyligen intervjuades på amerikansk tv med anledning av presbyterianska kyrkans de-investeringar i det judiska landet Israel så kastade den intervjun ljus också över förföljelsen av de kristna i Mellanöstern, där Israel är den enda demokratin och där det i lag garanteras full religionsfrihet. I Israel kan de kristna därför leva helt fritt till skillnad från t ex i Libanon, Syrien, Irak m.fl. De kristnas antal i Israel har ökat mycket kraftigt de senaste femtio åren. I övriga Mellanöstern förtrycks eller dräps de kristna som inte lyckas fly.

Netanyahus råd till presbyterianerna blev därför: res till Israel och se verkligheten med egna ögon! Ta därefter en buss till grannländerna  som Irak, Syrien och Libanon och se verkligheten där. Men, tillägger premiärministern, se till att bussen är armerad (med pansarplåt för att tåla beskjutning och handgranater – min kommentar) och för allt i världen: tala inte om att ni är kristna!

För de kristna förtrycks och förföljs över hela Mellanöstern – med undantag för Israel, tack vare den lagstiftade religionsfrihet som detta judiska land är ensamt om i regionen. Man undrar naturligtvis hur de presbyterianska ledarna i USA har kunnat bli så blinda för verkligheten trots att de har all önskvärd information lätt tillgänglig. Det är skamligt av deras ledare och ett varnande exempel för alla som vill följa Jesus Kristus – Messias – i sina liv och som väntar på hans snara ankomst.

Till dig som vill läsa en djupgående analys av bakgrunden till den amerikanska presbyterianska kyrkans beslut att sälja sina tillgångar i företag som är verksamma på Västbanken i Israel kan jag varmt rekommendera följande artikel (på engelska): läs HÄR. 

Här är nu tv-intervjun, som är på engelska.

 

 

Advertisements