Rikskollekt för förföljda kristna

Nordkorea - foto TT
Nordkorea gör allt för att utrota sina kristna medborgare. Foto: TT (här genom Kyrkans Tidning).

Rikskollekt för förföljda

Kristna förföljs och behöver våra förböner. Värst utsatta är de kristna i kommunistiska Nordkorea, där staten gör allt för att utrota de hemligt kristna. I laglösa stater som Syrien, Irak, Centralafrikanska republiken och Afganistan gör korruption och islamistisk extremism de kristna till lätta måltavlor. Muslimer som konverterat till kristen tro löper stor risk för våldsamma repressalier inte bara från statens sida men till och med från den egna familjen.

Open Doors har omfattande och långvarig verksamhet i över 60 länder. Genom att föra in biblar och studiematerial, ge stöd, uppmuntran och omsorg söker man hjälpa de kristna, som är hårt utsatta. För att kunna driva denna verksamhet till välsignelse för de förföljda kristna behöver Open Doors finansiella resurser.

Mot den bakgrunden skulle det vara mycket välkommet om Svenska kyrkans medlemmar och församlingar kunde bidra med sitt stöd genom en eller flera återkommande rikskollekter och församlingskollekter till Open Doors biståndsverksamhet.

Carl Anders Breitholtz

Kyrkans Tidning 2014-06-19

church burning

 

 

 

 

 

Advertisements