Blir det religionsfrihet även på Tempelberget i Jerusalem?

800px-Third_Temple_JerusalemIsrael är den enda verkliga demokratin i Mellanöstern och den enda nation i regionen, där det råder verklig religionsfrihet – dock med undantag för Tempelberget i Jerusalem. Det förvaltas nämligen med Israels godkännande sedan sexdagarskriget 1967 av en muslimsk organisation (Wafq). Den tillåter inte judar och kristna att be (inte ens ljudlöst genom att röra på läpparna!) eller på andra sätt utöva sin religion på Tempelberget. Själva tar de sig friheten att tillåta fotbollsspel på denna judendomens heligaste plats, att vända bakdelen till sin egen moské när de ska be – för då vänder sig muslimer mot Mecca i Saudiarabien – och att genomföra byggarbeten på Tempelplatsen för att som det sägs  söka utradera det som ännu finns kvar av det judiska Templet efter romarnas förstörelse av det år 70 eKr. Tempelberget i Jerusalem står inte ens omnämnt i islams heliga bok Koranen och ändå hävdar de numera att det är islams tredje heligaste plats. För oss kristna och judar ter sig allt detta som mycket märkligt. Självklart skall man införa religionsfrihet även på Tempelberget!

Nu börjar emellertid röster höras i Knesset, det israeliska parlamentet, som kräver religionsfrihet även på Tempelberget, så att också judar och kristna ska få be och utöva sin tro fritt på Tempelberget,  där de i dag inte ens har fritt tillträde. Även för oss kristna är det en viktig plats då det var i Templet som Jesus som ung judisk pojke disputerade med de lärde och där han drev ut månglarna som gjort Guds heliga Tempel till en rövarkula och mycket annat som omtalas i Bibeln. Vad parlamenterandet i Knesset kan leda till vet vi inte ännu, men det är onekligen spännande att följa händelseutvecklingen.

Skulle religionsfrihet genomföras även på Tempelberget så kan det vara början till att bibelprofetiorna om ett tredje tempel blir verklighet. I så fall är det ett synligt tecken på att vi närmar oss den fas på sju år i den yttersta tiden som profeten Daniel och Uppenbarelseboken talar om  och som Jesus kallar “den stora vedermödan” och “födslovåndorna” – tiden innan det Messianska tusenårsriket föds fram med Jesu Kristi ankomst “på himmelens skyar” som Messias, på hebreiska Yeshua ha’Mashiach.

The Temple Institute i Jerusalem har sedan lång tid gjort omfattande förberedelser för ett tredje Tempel nu när det judiska folket återvänt som förutsagts i Bibelns profetior från världens alla hörn till det land, som Gud givit dem genom deras fäder Abraham, Isak och Jakob. Där har Tempelinstitutet låtit tillverka en stor modell av Templet med ledning av de detaljerade uppgifter som lämnats genom profeten Hesekiel. Institutet har också börjat utbilda präster för tempeltjänst, låtit tillverka de föremål som ska användas i templet och uppföda felfria kalvar för offertjänsten. Det som ännu fattas är, så vitt jag förstår, beslutet att bestämma platsen där templet ska uppföras och beslutet att tillåta och sätta igång med bygget. Några invänder, att utan att förbundsarken återfinns – den gyllene kista som innehåller de två stentavlorna med budorden och som varit gömd sedan 2500 år – lär det inte bli något tredje Tempel.  Men det finns rabbiner som menar att de vet exakt var arken förvaras. Det har sagts, att Templet skulle kunna uppföras på så kort tid som 18 månader.      

Bild: Visualisering av hur Tempelberget i Jerusalem skulle te sig med det judiska Tredje Templet, även kallat Hezekiels tempel (t.h. och nedan) och islams moské Klippdomen (ovan t.v.), uppförd mellan år 687 och 691 e.Kr. 

Third Temple

 

Advertisements