Biskop Brunnes fastebudskap: Ät, drick och var glad!

eva_brunneMitt under pågående fastetid ordnade Eva Brunne, biskop av Stockholms stift, en överdådig middag i Gyllene Salen för särskilt inbjudna, detta som avslutning på en konferens. Utöver ett specialkomponerat dryckespaket bjöds på oxfilé av enbart hondjur (dvs kofilé) till huvudrätt. Biskopen motiverade sig med att en konferens utan avslutande festmiddag är ingen riktig konferens. Med en sådan inställning nonchalerar biskopen Svenska kyrkans pågående fasteinsamling under den omöjliga parollen “Utrota hungern!”

Varför just denna markering av djurens kön på menyn – oxfile´av enbart honkön? Kanske ett uttryck för biskopens uttalade homosexuella läggning såsom lesbisk? Stadshuset fick 60 000 kronor för att de beredde sällskapet plats i kommunala Gyllene Salen. Varje kuvert kostade drygt 1200 kronor, in allo 337 600 kronor, ett kalas som betalats av medlemmarna i Svenska kyrkan, utan att någon enda av dem hittills krävt att biskop Brunne kastas ut, självklart med fallskärm – utan snören.

En av prästerna i stiftet, teol dr Annika Borg, ondgjorde sig enligt Kyrkans Tidning och Expressen över biskopen “generositet” med kyrkans medel och pekade på de dyra representationsvanor som tycks vara kutym om inte i hela Svenska kyrkan så åtminstone i Stockholms stift. Många svenskar ondgör sig över beloppen, utgiften i kronor och ören. Kanske kom Föreningen Humanisternas ordförande närmare problemets kärna när han drog slutsatsen av att Svenska kyrkan är en kyrka i förfall.

Allmän respekt hade biskopen fått om hon i stället för att mätta de redan mätta hade bjudit in de kristna i Svenska kyrkan som inte har mat åt sina barn, som är arbetslösa, utförsäkrade, hemlösa, som är uteliggare, prostituerade, som utan egen förskyllan lever på existensminimum och därunder, som är fattigpensionärer, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, är sjuka och bedrövade och många många andra – bjudit in dem på en riktig festmiddag på Gyllene Salen. Men så långt sträcker sig nu inte biskop Brunnes barmhärtighet och kärlek. För Svenska kyrkans herdar känner inte sina får och fåren känner inte igen sina herdar.

Att Svenska kyrkan med sin nuvarande ledning befinner sig på det sluttande planet är allmänt känt, bland annat eftersom allt fler begär sitt utträde. Men från kristen synpunkt är nog det mest stötande ändå att det omåttliga ätandet och drickandet sker under fastetiden. Mer än noll och intet betyder således fastan för biskopar och andra höga dignitärer i Svenska kyrkan. En kyrka vars ledare lever efter principen ät, drick och var glad mitt under fastetiden, en sådan kyrka är knappast någon kristen kyrka. I den ortodoxa och katolska kyrkan och andra kristna kyrkor fastar man, avstår från mat och dryck, för att leva med sin Herre, Jesus Kristus, som fastade fyrtio dagar i den judiska bygdens ökentrakter. Kanske något att ta efter?

Den som är utan synd kaste första stenen och visst felar vi alla, men den kyrka som inte ens är beredd att åtminstone försöka leva efter sitt evangelium är inte värd att tas på allvar. Vad var det Gud sa till mannen som i Jesu liknelse hade samlat sin stora rikedom och välfärd i ladorna, så att han nöjd slog sig för bröstet och utropade: nu min själ, ät drick och var glad! Guds svar blev att “du dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig! (Luk. 12:16-21) Det är väl det som har skett med ledningen för välfärdslandets mätta kyrka.

Carl Anders Breitholtz

Bild: Biskop Eva Brunne under Pridefestivalen i Stockholm. 

 

 

 

Advertisements