OK, kristna förföljs, men vad kan vi göra åt det?

MÅNGA KRISTNA i världen förföljs. Att beräkna antalet förföljda är svårt, men uppskattningar indikerar att det handlar om i vart fall 100 miljoner. De utgör ungefär 80 % av all religiös förföljelse i världen. Fyra av fem förföljda är alltså kristna. Vid Stanford University i USA har man gjort beräkningar, som visar att drygt 1 miljon kristna dödats det senaste decenniet, således i genomsnitt 100 000 per år. Beräkningar kan självfallet alltid diskuteras, men klart är, att det rör sig om ett avsevärt antal kristna som förföljs i världen. 

Totalitära regimer ser de kristna som hot

Det finns många orsaker till förföljelsen, som extrema politiska ideologier, fundamentala religiösa rörelser, hat, intolerans mot oliktänkande och mycket annat. I många fall rör det sig om, att de som har makten i totalitära stater ser, att många blir kristna och uppfattar dem därför som ett växande hot mot sin makt. Genom uppvigling under fredagsbönen i moskén eller spontant kan det ge upphov till upplopp och klappjakt på kristna, som då oftast är i minoritet. En annan typ av förföljelse följer med en strukturell diskriminering av kristna och andra oliktänkande genom särskilda system av lagar som islams sharialagar och kommunistiska doktriner.

Trots förföljelsen växer de kristnas antal snabbt i vissa regioner som i Kina och Indien, medan de fördrivs och dödas i andra regioner som Mellanöstern och Nordafrika. I Kina finns numera mellan 85 och 150 miljoner kristna – katoliker, ortodoxa, evangeliskt kristna – alltså mellan 6,5 och 11,5 procent av befolkningen. I Iran utgör de kristna mindre än en promille av befolkningen, men även där växer de kristnas antal snabbt. Då de inte tolereras av myndigheterna, nya kyrkor inte får byggas och då dessutom konvertering från islam till kristendom medför dödsstraff, så träffas de kristna i stället i hemlighet. Kyrkan i Iran har alltså i likhet med den i Kina delvis gått under jord. I arabvärlden dödas eller fördrivs de kristna från sina hemtrakter, som de bebott i snart 2000 år. Många befarar, att det snart inte kommer att finnas några kristna kvar i Mellanöstern, kristendomens urhem.

Förföljelsen av de kristna varierar i intensitet och form

Förföljelsen varierar naturligtvis i intensitet, form och uttryck från land till land. Här är en provkarta på olika former av förföljelse:

Kristna kan trakasseras, tvingas leva under islams diskriminerande sharialagar som gör dem till en andra klassens invånare utan mänskliga rättigheter, s.k. dhimmis.  Kristna kan sättas i fängelse utan rättegång och på obestämd tid som i Nordkorea, de kan mördas på öppen gata som har hänt i Egypten när Muslimska Brödraskapet hade makten. Kristna kan dräpas av mobb, dödas genom hängning som i Iran, halshuggning som i Sudan eller korsfästelse som i Jemen. Deras hem kan utsättas för förstörelse som i Egypten. Deras mark och annan egendom beslagtas utan rättslig grund i västerländsk mening som av palestinska muslimer på Västbanken. Deras kyrkor, kloster och vårdhem för föräldralösa barn och för äldre bombas eller bränns ner som i Syrien. Kvinnor våldtas, de och deras barn kidnappas och tvingas bli muslimer med tvångsgifte om de inte dödas innan dess. Kristna tvingas fly från sina hemländer, förbjuds bära kors som synliga smycken som i Norge och Storbritannien. Deras biblar och annan kristen litteratur beslagtas som i Kina. I kommunistiska Nordkorea är innehav av en bibel grund för dödsstraff. Krucifix i kyrkan kan tas ner och som i Vietnam ersättas av foto på kommunistledaren Ho Chi-Min. Maria-skulpturer och altaren skändas som i Syrien men också Frankrike och Tyskland. Kristna förbjuds fira gudstjänst och be öppet som på islamkontrollerade Tempelberget i Jerusalem. Kristna lärare kan förbjudas undervisa barnen om kristen tro som i Sverige.

Förföljelse förutsätter förföljare

Var sker då förföljelsen och vilka är det som förföljer de kristna?

Kristna förföljs påtagligt i den kommunistiska och postkommunistiska världen som Nordkorea, Vietnam och Kina.

Förföljelsen är också påtaglig i länder och regioner där islam dominerar från Marocko till Malaysia, från Turkiet till norra Nigeria. Med fog kan man här tala om religiös  rensning.

Kristna kan också vara föremål för trakasserier och förföljelse av anhängare av andra religioner som hinduism och buddhism, t ex i Indien och Bangladesh.

Även i den sekulariserade och postkristna världen kan kristna diskrimineras och utsättas för förföljelse.

Står Europa på tur?

I det sekulariserade Europa är diskriminering och våldsam förföljelse av kristna ännu ett ganska okänt begrepp eftersom man i regel inte har personlig erfarenhet av den. Situationen förändras emellertid och det tycks ske ganska snabbt.

Sporadiskt förekommer misshandel och medvetet våld mot präster (t ex Frankrike), skadegörelse på kyrkor, kyrkogårdar och kristna andakts- och minnesmärken (t ex Frankrike, Tyskland, Storbritannien), förbud att bära smycken med kristna symboler i det offentliga rummet som i TV (Norge, Storbritannien och ev. fler länder), diskriminering av sjukhuspersonal som pga sin kristna tro vägrar medverka vid aborter (faller Ellinor i Sverige), förbud att be, välsigna eller ha skolavslutning i kyrkor (Sverige), diskriminering genom beskuren arvsrätt för kristna (anpassning till islams sharia genom nya riktlinjer 2014 för domstolar  i Storbritannien), hot mot yttrandefriheten av hänsyn till islam (Väst generellt). Sammantaget kan man skönja ett mönster, ana en tendens. Står Europa på tur?

Vad kan vi som kristna göra för dem?

Av samtal med förföljda kristna framgår det att de inte i första hand vill ha pengar, matpaket, kläder eller annat materiellt även om de har behov av sådant också. Nej, i första hand vill de att vi kristna i Väst inte ska glömma bort dem, inte vara likgiltiga inför deras situation, inte förneka förföljelsen mot dem, men att vi på alla sätt ska visa, att vi är medvetna om att de förföljs och vilka de är som står bakom förföljelsen. De vill också att vi ber för dem.

I vår vardag kan det handla om att vi helt enkelt bara nämner något om den pågående förföljelsen i mötet med andra människor. Viktigt är det att inte förneka vad som sker, men att erkänna och tala om förföljelsen, att påminna dem som låtsas att förföljelsen inte äger rum. Det ökar vår egen medvetenhet om förföljelsen men också deras som vi möter i vardagen.

Som kristna är vi medvetna om hemligheten med bönens kraft. Närmast till hand ligger det därför att be för de förföljda kristna, även för deras förföljare, att Gud ska befria dem från den ondska som regerar deras sinnen.

Man kan bilda bönegrupper hemma bland kristna vänner. Man kan bilda bönegrupper även i kyrkorna.  Som präst eller pastor kan man lägga till förböner för de förföljda kristna i gudstjänsterna, tala om vad som sker i predikan. Man kan bilda böne- och bibelstudiegrupper till stöd för de förföljda kristna. Även Jesus talar om förföljelsen och att vi ska bli hatade av alla för Hans namns skull.

Som kristen kan man också skriva insändare och små artiklar och söka få dem publicerade i kristna församlingsblad, lokala tidningar eller kanske rikstäckande media. Man kan blogga på nätet om förföljelsen, skriva om den på Twitter och Facebook och på så sätt dela med sig av vad som sker med de kristna utan att behöva gå via godkännandet av någon tidningsredaktion.

Även om du valt att vara politiskt aktiv finns det saker du kan göra. Du kan berätta om förföljelsen från talarstolen, skriva om den i  artiklar i partiorgan, lägga fram motioner i kommunfullmäktige och riksdag, i kyrkofullmäktige och kyrkomötet. Du kan bilda stödgrupper för de förföljda kristna bland dina partivänner.

Trots att de kristna tycks bli fler så ökar också förföljelsen. För oss kristna väntar svåra tider. Det är vad Bibeln lär oss. Därför är det extra viktigt att vi håller samman, hjälper varandra, ber och är uthålliga i tron, i hoppet, i kärleken.

CAB

 

 

Advertisements