1. När “Fädernas kyrka” trollades bort …

Genom sin självcensur av en av psalmerna i 1986 års psalmbok gjorde Svenska kyrkan oavsiktligt den förmodligen bästa tänkbara reklamen för psalmen ifråga –nr 169 – Fädernas kyrka i Sveriges land.

Att det var en mycket älskad och välkänd psalm är allmänt känt, även om Kyrkomötet, som fattade beslutet att utesluta psalmen, negligerade det. Men våra finlandssvenska vänner i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland värderar sin tradition och har bevarat Fädernas kyrka i sin psalmbok (som nr 168). Sverige och Finland var ju samma land till kriget 1809 och när vi talar om “fädernas kyrka” är den lika mycket deras kyrka som vår.

Så här låter psalmen, som här sjungs i Leksands kyrka för sista gången 1986.

Här är texten, hämtad  från en blogg om Fädernas kyrka.  Vill du se noterna i större format – klicka då på bilden (ur 1939 års Koralbok):

fädernas kyrka

169 Fädernas kyrka i Sveriges land, Kärast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand, Fast är hon grundad av Herrens hand, Byggd till hans tempel i Norden.

2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn: Brudgummens löfte till bruden, Hemmet, de nyföddas kristna namn, Kämparnas färd till den sista hamn, Fanan och konungaskruden.

3. Kristet och fritt ville Sverige bo, Råda för landet allena.
Därom i manlig och kristen tro, Därom i strid eller lagfäst ro Konung och folk sig förena.

4. Fädernas Sverige sig kämpat fram, Kristus var med det på banan,
Visade vägen för trofast stam: Kristus är trofast och svek är skam; Korset stod tecknat på fanan.

5. Kristus har vunnit vår bästa gärd Både i äran och nöden.
Vida gick striden kring Sveriges härd, Frid åt Guds kyrka var kampen värd, Konungens kamp intill döden.

6. Minnen från templet och klockors malm Fäderna följde, och sången.
 Ännu ur fängelsets natt och kvalm Ljöd genom gallret en kämpes psalm; Det var en svensk som satt fången*.

7. Ädel är skaran, sen tusen år Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går: Ungdomen kristnad är Sveriges vår, Sveriges framtid och hälsa.

8. Komme nu åter till strid för Gud Skaran sin Konung till möte, Väpnad och villig, i helig skrud, Samlad, som daggen på ljusets bud Flödar ur morgonens sköte.

9. Kristnade ungdom, dig gånge väl. Strid för Guds ära i Norden.
Kämpa för frihet åt bunden träl. Gud bringe friden till Sveriges själ, Gud bjude frid över jorden.

*Förmodligen avses Carl Carlsson Gyllenhielm (1574-1650) som var krigsfånge i Polen i 12 år. Han lär ha diktat psalmer i fängelset och anlade ett järnbruk efter hemkomsten till Sverige.

Det är ju storvulna ord, ingen falsk blygsamhet och inget hukande under överheten där inte. Den kristna tron var fast förankrad i familjen, hembygden, landet – genom livet och genom seklerna. Så skulle man kunna karaktärisera den älskade Fädernas kyrka.

Psalmen diktades av Johan Alfred Eklund redan 1909 och tonsattes av Gustaf Aulén. Den ingick som tillägg i 1921 års psalmbok, kom med i 1937 års psalmbok som nr 169 – två år före krigsutbrottet – men uteslöts som nämnts från 1986 års psalmbok efter att den i 65 år sjungits runtom i Sveriges kyrkor. Genom uteslutningen skapade sorgligt nog svårläkta sår mellan kristna i Svenska kyrkan.

Varför uteslöts den då? Kyrkomötet ville anpassa texten till det rådande ideologiska vänsterklimatet, men förändringen godtogs inte av innehavarna av copyrighten. Varför, undrar man då, kunde inte Psalmbokskommittén och Kyrkomötet ha accepterat att Fädernas kyrka fick stå kvar orörd även i 1986 års psalmbok? Fick inte den kristna traditionen som vuxit fram genom seklerna i vårt land plats i den vänsteranpassade kyrka och det socialistiska Sverige, som höll på att formas då?

Fädernas kyrka i både bokstavlig och symbolisk bemärkelse försvann alltså – “trollades bort” om man så vill – med 1986 års psalmbok. Sedan dess har mycket vatten runnit under bron. Så varför “gråta över spilld mjölk”? Låt oss se framåt! För Guds ord tar alltid oväntade vägar. Läs mer här.

Advertisements