Var är Svenska kyrkans stöd för förföljda kristna?

Förföljelsen av de kristna i Mellanöstern bemöts med nära nog dödstystnad av Svenska kyrkan. Förgäves letar man efter biskoparnas varningsrop med uppmaningar att vi ska stå upp för de förföljda kristna i världen.

Man kan naturligtvis spekulera i orsakerna till att vi har en kyrka som inte vågar säga ifrån, som inte är frispråkig. Till skillnad från andra kyrkor som den ortodoxa, den katolska och frikyrkorna, är Svenska kyrkan en nationellt begränsad kyrka, som styrs av en politisk organisation – Kyrkomötet – vars ledamöter rekryteras från de politiska partierna, vilka som bekant inte har någon uttalad kristen linje.

Därför tycks man tänka: Varför ska då Svenska kyrkan stå upp för de kristna i Mellanöstern, i Nordkorea och på andra håll i världen? Har vi inte mer gemensamt med muslimerna här i landet än med de kristna i Syrien, Iran och Egypten? Den frågan ställdes av ärkebiskopen själv i den bok han gav som julklapp 2013 till Kyrkomötets ledamöter, en julbok om – islam.

Om Svenska kyrkan hade frikopplats från politisk styrning genom att Kyrkomötet och alla andra politiska organ i kyrkan slopades, så skulle Svenska kyrkan ha större förutsättningar att agera som kristen kyrka. I dag förtvinar den under det bekväma välfärdsoket, en slags självvald inre förföljelse. Den ”viskande kyrkan” är också en politiskt korrekt, mätt och gäspande kyrka. Därför tiger den om illdåden mot de kristna.

Carl Anders Breitholtz, ordf i Organization for the Persecuted Christians 

 Artikeln publicerad i Aftonbladet 2014-03-03

CAB - Aftonbladet 2014-03-03

Advertisements