Religiös rensning på kristna i Mellanöstern

MELLANÖSTERN     (Först publicerad i Världen idag 2013-09-30)

“Nu är Israel den enda fristaden för Mellanösterns kristna!” Detta faktum framhåller Lisa Abramowicz, ordförande för Samfundet Sverige-Israel på SVT Debatt.

Just nu pågår det en religiös rensning på kristna i det islamdominerade Mellanöstern och Nordafrika (MENA-regionen). De senaste 10-15 åren har förföljelsen trappats upp väsentligt. Från Marocko i väst till Indonesien i öst, från Turkiet i norr till Nigeria i söder. Man talar om en återgång till de nivåer som fanns redan från islams grundande på 630-talöet fram till 1850-talet, då en 100-årsperiod av tolerans inleddes efter påtryckningar från Väst. Efter 1900-talets mitt har emellertid intoleransen och förföljelserna mot både judar och kristna successivt eskalerats.

På 1970-talet beslöt ledande politiker i Sverige och många andra europeiska länder att skapa ett multikulturalistiskt Europa baserat på teorin om kulturrelativism. Multikulturalismen fanns ju även tidigare i det judeo-kristna Europa men ett nytt inslag var att även andra religioner då började växa fram i det sekulariserade Väst.

Med multikulturalismen godkändes indirekt även islam i Europa, utan att man kände till – eller kanske förbisåg man bara – dess intolerans mot både judar, kristna och alla andra icke-muslimer. Därmed signalerade man också till muslimerna i Mellanöstern och Nordafrika att det var riskfritt att återuppta förföljelsen av både judarna och de kristna. Det har särskilt judarna fått erfara sedan Israel bildades 1948. Över en och en halv miljon judar tvingades då fly från MENA-länderna, där de bott sedan århundraden, ja även innan Jerusalems förstörelse år 70 e Kr. Från självständighetsdagen 1948 har Israel anfallits gång på gång av sina muslimska grannländer.

Det senaste decenniet har alltså förföljelsen eskalerats även mot de kristna. Innan islam grundades var större delen av Mellanöstern och Nordafrika kristet. Det var med svärdet som muslimerna kuvade de kristna i Mellanöstern och Nordafrika. I början av 1800-talet var ännu 20-30 % av befolkningen i arabländerna kristen, kring sekelskiftet 1900 var den fortfarande kring 20 %, i mitten av 1900-talet 10 % och i dag enligt vissa bedömare mindre än 2 %. Snart finns det inga kristna kvar i MENA-länderna. Islams religiösa rensning på de kristna har fått pågå nästan helt ostörd.

Få är de i Väst som protesterar mot de barbariska grymheterna och förtrycket av religions- och yttrandefriheten i dessa länder. I Väst tiger ansvariga politiker och tongivande journalister. Ingen förordar att vi ska protestera eller sätta hårt mot hårt, trots att vi i Väst har både religions- och yttrandefrihet – än så länge. De ansvariga – politiker, media, kyrkoledare – låter det alltså ske. Precis som man gjorde mot judarna i nazismens Europa på 30- och 40-talet. Och mot judarna och de kristna i det ateistiska Sovjetryssland till kommunismens fall 1990.

Vi i Väst är israelerna ett stort tack skyldig för att de kan ge en fristad åt Mellanösterns fördrivna kristna. För att också vi i Sverige och övriga EU ska kunna ge dem en trygg tillvaro borde vi snarast orientera vår invandringspolitik efter de verkliga förhållanden de kommer från, så att de kristna slipper bli förföljda även här.

Carl Anders Breitholtz                                              

Publicerad i Världen Idag 2013-09-30

Advertisements